Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2010

HARAPPIAN NIGHT RECORDINGS


The Glorious Gongs of Hainuwele

Sun City Girls meets opium, then meets lo-fi tape recorder. Excellent!

πρώτο πόστ της χρονιάς
χωρίς πολλά πολλά
εξαιρετικό
Καλή χρονιά

Δεν υπάρχουν σχόλια: