Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010

ερωτηματικό

In 20 years' time a "liberal" Israeli filmmaker will release an animated (or live action) film in which the amnesiac main character will not have memories of attacking a boat headed to Gaza...


Δεν υπάρχουν σχόλια: