Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2010

Seventeen

17: Four Tet - There is love in you [Domino]


So Far:
18: Holy Fuck -Latin
19: Bonobo - Black Sand
20: Sleigh Bells - Treats

Δεν υπάρχουν σχόλια: