Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2009

Saturday=Youth

"Oil painting has been pursued for around 600 years. Screen-printing was developed during the Song dynasty in China during the tenth century, making it around 1,000 years old. Perhaps the oldest-known poem is the Epic of Gilgamesh, written in cuneiform in the third millennium BCE, making written poetry at least 5,000 years old. Music probably emerged along with Homo sapiens in Africa as an intrinsic feature of human culture 160,000 years ago. In comparison, cinema has had the life span of an American box turtle: approximately 124 years. Yet although just a babe in “art years,” today it faces an existential crisis."

Ο θεός Ian Svenonius αρθρογραφεί στο Vice πάνω στην κρίση των σύγχρονων κινηματογραφικών documentaries και εξηγεί οτι πλέον ο μοναδικός λόγος ύπαρξής τους είναι μια λαογραφική αποτύπωση της σημερινής πραγματικότητας για κάποια μελλοντική εξωγήινη ανώτερη φυλή.

Επίσης εδώ το εξαιρετικό remix των Animal Collective στο Love Like a Sunset των Phoenix.

Δεν υπάρχουν σχόλια: