Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2009

The Shock Doctrine

Naomi Klein Discusses the Rise of Disaster Capitalism from Bonobo Films on Vimeo.

Δεν υπάρχουν σχόλια: