Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

εσταυρωμένος


Τις περασμένες Κυριακές, σε κάθε σχολική αίθουσα ο εσταυρωμένος ατένιζε μελαγχολικά τους προσερχόμενους ψηφοφόρους.
Το μήνυμα που ήταν γραμμένο στον μαυροπίνακα έμοιαζε να λειτουργεί αντιστικτικά με την εικόνα πάνω απο αυτόν.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η σχέση του Έλληνα με τον σταυρό ως αντικείμενο, τόσο σε θρησκευτικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο.