Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2008

σΝ


"Video games don't affect kids. I mean, if Pac Man affected us as kids, we'd all run around in darkened rooms, munching pills and listening to repetitive music." —Kristian Wilson, CEO of Nintendo, 1989.
[Την Παρασκευή...]

1 σχόλιο:

Bside είπε...

Τα 25 χρόνια της σοφίας σου, συνοψίζονται σε αυτές τις 3 γραμμές. Happy Bday man!!!