Κυριακή, 12 Απριλίου 2009

Katpatuka
The name katpatuka is the old persian name for Cappadocia, a beautiful region in the heart of Turkey - meaning probably land of beautiful horses

Δεν υπάρχουν σχόλια: