Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2009

Sfina

SFINA is an interventionist group which focuses on creating surreal situations in urban environments. Was born on 17-04-08 and is an Aries.

SFINA is, at its core, all about having fun and creating a scene. The satisfaction of thinking up a great idea and then bringing it to life, is truly fulfilling. SFINA gives people something to talk about for the rest of their lives. In the process they might stop, smile, ponder or just look at the world.

That's the purpose of it all.


SFINA: 5. Διασκεδ.αστικά Λεωφορεία (Mobile Clubbing) from SFINA on Vimeo.

Δεν υπάρχουν σχόλια: